Betony ogniotrwałe - HYDROZOL K

Idź do spisu treści

Menu główne:

Betony ogniotrwałe

Dane techniczne

Wyniki badań betonów ogniotrwałych z dodatkiem HYDROZOLU K

Nr
próby

skład betonu

Własnośći betonu po 7 dniach

Własności betonu po 14 dniach

Wytrzymałość na ściskanie po wypaleniu w 800 st.C
[MPa]

Gęstość objętościowa
[g/cm 3]

Wytrzymałość na ściskanie
[MPa]

Gęstość objętościowa
[g/cm 3]

Wytrzymałość na ściskanie
[MPa]

I

80% palonka Pg 2 (0-3mm)
20% cement Górkal 50
+ 10% woda

1,93

23,11

1,93

23,41

10,02

II

80% palonka Pg 2 (0-3mm)
20% cement Górkal 50
w tym 1,5% HYDROZOL K
+ 10% woda

2,00

36,08

2,00

36,27

11,53

III

80% palonka SzK1 (0-3mm)
20% cement Górkal 50

w tym 1,5%
+ 10% woda

2,27

49,45

2,26

64,09

14,70

IV

80% palonka Szk1 (0-3mm)
20% cement Górkal 50
+ 10% woda
+ HYDROZOL K

2,31

60,55

2,30

68,22

21,79

Badania betonów przeprowadził INSTYTUT MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH w Gliwicach

Wnioski:

Betony ogniotrwałe z udziałem HYDROZOLU K w stosunku do prób kontrolnych wykazują wyższą wytrzymałość na ściskanie po wypaleniu w temperaturze 800 st. C . HYDROZOL K może być stosowany do produkcji tradycyjnych betonów ognotrwałych typu BOS 125, 135 i 140.

dr. inż J. Czechowski

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego